privacyverklaring

Door het gebruik van deze site en andere diensten, stem je in met de verzameling,
ons privacy beleid.

Privacyverklaring

Ontimeparking neemt de privacy van jouw informatie zeer serieus. Ons privacy beleid is ontworpen om je te vertellen over de praktijken betreffende de verzameling, gebruik en vrijgeven van informatie die jij op ontimeparking, websites van partners, microsites , klantlogin en i-frames, apps en sub sites hebt gezet.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ontimeparking kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Booking Services B.V. (ontimeparking), en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Ontimeparking. Ontimeparking kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM ONTIMEPARKING GEGEVENS NODIG HEEFT

Ontimeparking verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Ontimeparking uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ICT dienstverlening.

HOE LANG Ontimeparking GEGEVENS BEWAART

Ontimeparking bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Met uitzondering van de bewaarplicht van financiële data inzake de belastingdienst.

DELEN MET ANDEREN

Ontimeparking verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Ontimeparking en onze iframes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ontimeparking gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Ontimeparking maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ontimeparking bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics daar aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ontimeparking te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ontimeparking heeft hier geen invloed op.

Ontimeparking heeft Google geen toestemming gegeven om via Ontimeparking verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ontimeparking.nl. Ontimeparking zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Ontimeparking neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ontimeparking maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ontimeparking verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ontimeparking op via
info@Ontimeparking.nl is een website van Ontimeparking. Ontimeparking is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
Tweede Jan Van Der Heijdenstraat 54
1074 XV
Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
KVK: 71329587
Telefoon: +31 6 85 16 88 45
E-mailadres: info@ontimeparking.nl